submit


«Vetenskap, religion och satanism»detta är titeln på denna video till sin första utgåva. Jag har tagit bort för några månader sedan! Jag re-redigera för att ta bort bilderna av jorden världen. Nu när vi vet att jorden är platt och att NASA har vi varit hantera det eftersom det är en plikt för alla att utbilda människor om hantering ont, dessa dyrkare av Lucifer! För människor som har inte sett den, ta den tid det tar att förstå den var god, den är viktig för hela mänskligheten!

About