Mycel är en sammanslutning lag, självstyrande, anslutet till fédération FFDN (federation of Internet service providers association)

Vi bär inte hela tiden, men vi deltar i offentliga evenemang (inklusive Attelais) eller ordna en offentlig mötesplats

Dessa stunder är idealisk för att möta upp med oss, vi annonserar i en rad olika online agendor (exosphere, agenda-gratis), liksom i vår egen kalender.

Om du vill engagera dig i föreningen (även till en mindre grad) kan du kontakta oss, kan det vara lämpligt att ansluta sig till oss antingen på AG (om du vill se hur det går, eller har något att erbjuda), eller till ett möte i en av våra arbetsgrupper

About