submit


I videochat du har förmåga att kommunicera med användare från andra länder. Det är en bra praxis för dem som försöker att lära sig ord och fonetik. Ju mer du kan plocka upp en kamrat, av en lämplig ålder och med liknande intressen. Och förutom utbildning i språk, du kan få glädje av enkel kommunikation med vänner.

Format för Video-chatt kan du organisera privata konversationer one-on-one, eller koppla ihop flera personer till ett samtal och ordna en videokonferens. En mängd ytterligare tjänster och funktioner kommer att vara tillgängliga med en elit-konto.

About